1 kg. gri viyol üzerinde Yaşam Döngüsü Değerlendirme Çalışması (LCA)

Avrupa Viyol Derneği (EMFA), Avrupa’da üretilen viyol ürünleri üzerine ISO temelli bağımsız bir Yaşam Döngüsü Değerlendirme (LCA) çalışması yapmak üzere Pöyry mühendislik firmasını görevlendirmişti. Pöyry ve denetim işlemini yapan olan araştırmacı firma KCL, kâğıt sektöründeki süreçler ve çevre analizleri konularında güvenilir uzman kuruluşlardır.

Gerçekleştirilen LCA uluslararası standartlar olan EN ISO 14040 ve EN ISO 14044 ile uyumlu şekilde yapılmıştır ve bu standartlar doğrultusunda eleştirel bir dış denetim olma özelliğini taşımaktadır. Yaşam döngüsü çalışması, ürünün “beşikten mezara” kadar olan yolculuğunun tüm aşamalarını içeriyor. Bu da, ürünün hammadde, ara mamul ve ürün hali ile kullanım ve atılma aşamaları ve bu aşamalar arasındaki nakliyesi sırasında çevre üzerindeki etkilerini hesaplıyor ve karşılaştırıyor.

Yöntem olarak kullandığımız LCA üzerinden viyollerin aşağıda verilen önemli çevresel avantajları üzerine veriler topladık:
Yenilenebilirlik
Tekrar kullanılabilme
Geri dönüştürülebilme
Biyolojik yakıt olarak kullanım, yakarak yok etme gibi farklı yaşam sonu seçenekleri
Kompostlanabilirlik (organik gübre yapılabilmesi)
Karbon ayak izi değeri

Viyol, bir hammadde olarak yenilenebilir ağaç elyafından yapılması nedeniyle ambalaj malzemeleri arasında iyi bir konumdadır. Viyol ambalaj malzemeleri geri kazanılmış kâğıttan elde edilir. Bu malzeme en az bir kez kullanılmıştır ve birkaç kez daha kullanılabilir.
Gri viyol ile üretilen ambalaj malzemeleri yenilenebilir özelliğe sahiptir. Yararlı ömrünün sonunda doğada parçalanarak doğal döngüye yeniden katılır.

Viyol ambalaj ve paketleme malzemeleri tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir, organik gübre haline getirilebilir veya enerji üretmek üzere yakılabilir. Tüm bu özellikler viyollerin sürdürülebilir yok etme yöntemleridir. Ayrıca, hemen her yerleşim biriminde bu seçeneklerden en az birini kullanabilecek altyapı mevcuttur.

About siteadmin